Het concept-pensioenakkoord gewikt en gewogen

http://gerardbosman.com/

Het concept-pensioenakkoord roept veel emoties op bij voor- en tegenstanders. Er staat dan ook veel op het spel. Het gaat over veel geld, diverse grote belangen en over visies op de verzorgingsstaat. Helaas wordt er door voor- en tegenstanders in het debat over het concept-pensioenakkoord ook veel onzin verkocht. Het is ook een complexe materie, en veel mensen hebben zich er weinig in verdiept, wat hen niet hindert om wel allerlei beweringen te doen. En natuurlijk wordt er ook bewust gemanipuleerd met informatie, in een poging stemmers bij de FNV te overtuigen. Ik doe een poging wat duidelijkheid te verschaffen, weeg de voor- en nadelen, denk ook na over mogelijke alternatieven, en kom uiteindelijk tot een oordeel. En ik verklap hier al dat ik, alles afwegende, tegen zal stemmen.

Het concept-akkoord gaat over twee hoofdonderwerpen, de AOW-leeftijdsgrens en het pensioenstelsel. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers en is in de financiering een bezuiniging voorzien op de fiscale subsidies aan werkgevers voor lage inkomens. De laatste twee elementen blijven in deze analyse buiten beschouwing. Het zijn m.i. wel de twee beste onderdelen van het hele concept-akkoord, maar gaan niet over pensioenen of de oudedagsvoorziening.

Lees verder

Geplaatst in Diversen, Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

IETS OM OVER NA TE DENKEN

Geplaatst in Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

Kijk en vergelijk nieuw t.o.v. Oud Pensioen regeling

Geplaatst in Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

FNV organiseert komende week ledenreferendum over pensioen

De FNV houdt komende week een ledenraadpleging onder de 1 miljoen leden over het voorstel voor een nieuw contract voor pensioen en AOW. Het referendum wordt gehouden van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 juni.

Persconferentie 1

FNV-voorzitter Han Busker: ‘Door de afspraken met kabinet en werkgevers wordt de AOW-leeftijd bevroren en gaat daarna een stuk minder snel stijgen. Voor mensen met zware beroepen wordt nu geregeld dat ze met vroegpensioen kunnen, de zogenaamde RVU boete wordt opgeschort. Dit betekent voor heel veel mensen dat ze gezond de eindstreep kunnen halen. Met het nieuwe contract wordt ook de kans op kortingen een stuk kleiner en kunnen meer mensen vanaf jonge leeftijd, ook als zelfstandige een pensioen opbouwen.’
Over de ledenraadpleging

Leden krijgen een brief in de bus met een individuele code. Hiermee kunnen ze via internet hun stem uitbrengen tussen woensdag 12 juni 11.00 uur en zaterdag 15 juni 12.00 uur. Na deze ledenraadpleging neemt uiteindelijk het Ledenparlement een definitief besluit. Het ledenparlement bestaat uit 105 vertegenwoordigers van de leden die per sector zijn gekozen.

Lees verder

Geplaatst in FNV, Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

AOW-leeftijd 2020 en 2021 (pensioenakkoord)

Wat wordt de nieuwe AOW-leeftijd 2020 en 2021 in een nieuw pensioenakkoord 2019? De AOW-leeftijd is sinds 2016 harder gestegen dan de levensverwachting van een 65-jarige. Zonder ingrijpen is de nieuwe pensioenleeftijd in 2020 gelijk aan 66 jaar en acht maanden en in 2021 zelfs 67 jaar. Een nieuw pensioenakkoord kan ervoor zorgen dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt. Een principeakkoord wordt vanaf 4 juni 2019 door de vakbeweging aan de achterban voorgelegd. Hoe kunt u dan uw nieuwe AOW-leeftijd berekenen?

Gaat naar:

https://financieel.infonu.nl/geld/149530-aow-leeftijd-2020-en-2021-pensioenakkoord.html

Geplaatst in Diversen | Een reactie plaatsen

Niet netjes

Geplaatst in Iets om over na te denken | Een reactie plaatsen

FNV naar nieuw overleg pensioenen

De FNV reageert positief op de verklaring van minister Koolmees over hervatten van het pensioenoverleg. De bonden is blij dat het kabinet eindelijk inziet dat er ook voor de lange termijn ruimte moet worden geboden voor een tijdig pensioen.

pensioenactie-66

De vakbonden zullen hierover in gesprek gaan met het kabinet.

FNV-voorzitter Han Busker: ‘Blijkbaar is het signaal van de acties van deze week goed doorgekomen. Natuurlijk willen wij graag tot een resultaat komen in de vorm van een goed pensioenakkoord.

Lees verder

Geplaatst in Diversen, FNV | Een reactie plaatsen

Coalitiepartijen blij met hervatten onderhandelingen pensioenakkoord: ‘Het is de hoogste tijd’

De regeringspartijen zijn blij dat de vastgelopen onderhandelingen over een pensioenakkoord worden hervat. Maar het is dan ook “de hoogste tijd”, vindt D66. De linkse oppositie grijpt de gelegenheid aan om haar eisen nog maar eens op tafel te leggen.

Luister ook de nieuwe podcast van ons politieke verslaggever Charlotte Nijs over het hernieuwde pensioenoverleg.

De partij van verantwoordelijk minister Wouter Koolmees wijst op “jaren stilstand”. Nu is volgens Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg een doorbraak nodig. De D66’er stipt aan dat de onderhandelingen niet alleen over een nieuw pensioenstelsel, maar ook over de AOW zullen gaan. Het signaal van het kabinet dat het de AOW-leeftijd minder snel wil laten stijgen, heeft de vakbonden weer aan tafel gebracht.

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/coalitiepartijen-blij-met-hervatten-onderhandelingen-pensioenakkoord-het-is-de-hoogste-tijd/?utm_source=headliner.nl&utm_medium=link&utm_term=free&utm_content=textlink&utm_campaign=Headliner.nl

Lees verder

Geplaatst in Diversen | Een reactie plaatsen

Pensioenoverleg gaat verder: minister wil stijging AOW-leeftijd mogelijk begrenzen

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil het vastgelopen overleg over de pensioenen hervatten. In een brief schrijft hij ruimte te zien om nadere afspraken te maken over het koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. Hij nodigt de voorzitters van de bonden en de Sociaal-Economische Raad uit de gesprekken te hervatten.Koolmees

 

De gesprekken tussen Koolmees en de polder over hervorming van het pensioenstelsel klapten vorig jaar. De partijen konden het onder meer niet eens worden over de verhoging van de AOW-leeftijd, en de mogelijkheid voor mensen met zware beroepen om eerder met pensioen te gaan.
AOW-leeftijd en levensverwachting

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/pensioenoverleg-gaat-verder-minister-wil-stijging-aow-leeftijd-mogelijk-begrenzen/

Lees verder

Geplaatst in Diversen | Een reactie plaatsen

Kabinet ziet ruimte om AOW-leeftijd minder hard te laten stijgen

Minister Wouter Koolmees Koolmees

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet ruimte om de AOW-leeftijd minder hard te laten stijgen, schrijft hij vrijdag in een brief aan de bij het pensioenoverleg betrokken partijen.
In het kort

Koolmees wil gesprekken hervatten
Vakbonden eisen bevriezing AOW-leeftijd op 66 jaar
Huidige afspraken: AOW-leeftijd geleidelijk omhoog naar 67 in 2021

Koolmees nodigt de bonden, werkgeversorganisaties en de Sociaal-Economische Raad (SER) uit om de onderhandelingen over het pensioen op “zeer korte termijn” te hervatten.

Lees verder

Geplaatst in Diversen | Een reactie plaatsen