N I E U W S B R I E F PENSIOEN AKKOORD

 

fnv2

Aan de leden van de sub Sectorraad Streekvervoer en BAB’s.
Het pensioenakkoord raakt iedere burger en de wijzingen en consequenties zijn aanzienlijk.
De inhoud van dit pensioenakkoord is heel technisch en ingewikkeld.

Er is bij onze leden in onze sub Sector dan ook veel onduidelijk over het pensioenakkoord en de vraag “hoe” te stemmen. Het Sectorbestuur Streekvervoer is TEGEN dit pensioenakkoord om de volgende redenen:

AOW en Pensioenakkoord:
Ondanks dat ons pensioenstelsel als één van de beste van de wereld is tijdens de onderhandelingen met de AOW een koppeling gelegd met het pensioen wat niet de bedoeling was en waarbij er nog veel open eindjes zijn die nog niet geregeld zijn en waarvan nog volstrekt onduidelijk is wat hier de uitkomst van wordt. Het loslaten van de doorsneepremie wat absoluut niet nodig is haalt de solidariteit onder het pensioenstelsel vandaan en maakt het tot een casinopensioen.
De gedempte kostendekkende premie die de schommelingen opvangt in de rentewisselingen en dus voor stabiliteit zorgt wordt nu in het pensioenakkoord los gelaten. Door deze gedempte premie los te laten is het risico op schommelingen in de premie of andere aanpassingen ( lager opbouw en korten) aanzienlijk

Zie ook onderstaand per item een toelichting.

Communicatie en inspraak leden:
Ondanks dat er vooraf met het Ledenparlement duidelijke procedure afspraken zijn gemaakt om ruime tijd te nemen om de leden te informeren en inspraak te hebben door middel van stemrecht heeft het bestuur besloten om dit pensioenakkoord op zeer korte termijn ter besluitvorming voor te leggen terwijl niet één lid thuis een schriftelijke uitleg en informatie heeft ontvangen.
Leden en kaderleden moeten het maar op de mail en vanuit de media lezen.
Van ledenvergaderingen dicht bij huis is geen sprake enkel een mondelinge toelichting op regiobijeenkomsten. Het Sectorbestuur vindt het onbegrijpelijk en onacceptabel dat er zo met inspraak van leden wordt omgegaan.

Rekenrente:
De actuele rekenrente is de grootste oorzaak van de lage dekkingsgraad. Een hogere rekenrente zou veel problemen oplossen. Er wordt hier al jaren voor gepleit maar er is nooit gehoor aan gegeven. Ondanks dat het rapport van Dijsselbloem op 6 juni is gepubliceerd wordt dit rapport na het akkoord nu pas de pers ingegooid, hoe kan dit ?? De rekenrente wordt nu verplicht naar beneden bijgesteld (een daling van 2,5% dus de premie zal naar verwachting niet meer kostendekkend zijn) waardoor dekkingsgraad nog verder daalt i.p.v. stijgt. Consequentie ( korten, premiestijging of lager opbouw )

Levensverwachting:
In kader van een “een goed pensioen is een kwestie van fatsoen” riepen bonden ons op tot actie om het pensioen op 66 jaar te houden. We hebben er zelfs voor gestaakt.
Voor de onderhandelingen was de insteek al duidelijk bevriezen van 66 jaar en 4 maanden en bij een verhoging van de levensverwachting van 1 jaar 0,5 jaar doorwerken.
66 jaar is ons als een dikke worst voorgehouden. De 66,4 jaar wordt een aantal jaren bevroren en stijgt na een aantal jaren vervolgens vrolijk verder richting 68 jaar.
Hoezo 66 is 66 jaar !! De levensverwachting is in onze sector zelfs 5 a 7 jaar lager dan de gemiddelde leeftijd!

Zware beroepen:
Al jaren pleiten we om de zware beroepen te ontzien door eerder met pensioen te gaan.
In het akkoord is geen lijstje van de zware beroepen vastgesteld. In het akkoord is een fiscale vrijstelling van € 19.000 vastgesteld . Het is onmogelijk om met zo’n laag bedrag met pensioen te gaan. We hebben minimaal het dubbele nodig. Daar komt nog bij dat dit door sociale partners in cao overleg geregeld moeten worden. In het laatste cao akkoord was er nog niet eens ruimte om de plaspauze te financieren. Dit is een afspraak die leuk is op papier maar we hebben er helemaal niets aan ! Dat houdt in dat wij in onze sector plat gezegd kunnen fluiten om eerder met pensioen te gaan.

Namens het dagelijks bestuur sub Sectorraad Streekvervoer

Jack d’Hooghe, voorzitter Jolien de Graaf Bierbrauwer, secretaris

Print Friendly, PDF & Email
Dit bericht is geplaatst in FNV, Iets om over na te denken. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.