Nieuwsbericht FNV 20 oktober 2020

Aan de leden van de sector Streekvervoer

Onderhandelingen CAO Openbaar Vervoer:

De onderhandelingsdelegatie van FNV Streekvervoer heeft op vrijdag 16 oktober jongstleden cao-onderhandelingen gevoerd met de werkgeversorganisaties VWOV.

fnv2

 

Cao-partijen hebben tijdens deze onderhandelingen uitgebreid gesproken over elkaars cao-voorstellen en de actuele stand van zaken in het Openbaar Vervoer.

 

Actuele stand van zaken in het Openbaar Vervoer:

Werkgevers geven aan dat de situatie in het Openbaar Vervoer zeer zorgelijk is. De tweede Corona-golf draagt niet bij aan het herstel van het OV en draagt niet bij aan de terugkeer van het aantal reizigers. De beschikbaarheidsvergoeding dekt niet volledig de kosten van OV-bedrijven. De beschikbaarheidsvergoeding voor 2020 is tot op heden ook nog niet uitgekeerd aan OV-bedrijven. Alle OV-bedrijven zijn in alle concessies in gesprek over “een nieuwe realiteit” en afschalingsscenario’s voor dienstregelingen per januari 2021. De voorwaarde van de overheid om beschikbaarheidsvergoeding te kunnen ontvangen in de tweede helft van 2021 is dat alle OV-bedrijven transitieplannen moeten opstellen, waarin optimalisatie – kostenbesparingen en aanpassingen aan dienstregeling en/of concessies aan de orde komen. Het belang dat VWOV aangeeft, is dat OV-bedrijven nu niet geconfronteerd kunnen worden met kostenverhogingen.

Werknemersbelang:

In deze onderhandelingsronde hebben wij als onderhandelingsdelegatie van FNV Streekvervoer opnieuw nadrukkelijk aandacht gevraagd voor alle werknemers, die sinds het begin van Corona het OV mede overeind hebben gehouden.

Het OV is benoemd tot vitale sector. Werknemers hebben, soms met risico voor de eigen gezondheid, reizigers gebracht naar hun plaats van bestemming. Tegelijkertijd zijn chauffeurs en boa’s in toenemende mate geconfronteerd geraakt met discussies over corona-maatregelen, geregeld ook leidend tot agressie en zeer vervelende geweldsincidenten.

Ook hebben ontzettend veel werknemers van verschillende afdelingen en in verschillende medezeggenschapsorganen constructief meegedacht en meegewerkt aan oplossingen en werkinstructies om het werken tijdens Corona zo goed en zo veilig als mogelijk te maken.

FNV Streekvervoer vindt dat dit gewaardeerd moet worden.

Overbruggen:

Tijdens de onderhandelingen hebben partijen lang en goed stil gestaan bij de huidige situatie en elkaars belangen. Er is met elkaar verkend hoe er tot een voor iedereen acceptabele cao gekomen kan worden.

Dat heeft geresulteerd in gesprekken over een “overbrug-cao”. Een cao die in ieder geval een aantal maanden overbrugt, zodat de ontwikkeling van Corona, de ontwikkelingen van reizigersaantallen, de ontwikkeling op het gebied van op- en afschaling en de ontwikkeling over de beschikbaarheidsvergoeding kan worden gevolgd.

Werkgevers zijn dan bereid om hun voorstellenbrief in te trekken als vakbonden ook bereid zijn hun voorstellen te matigen. Deze uitgangspunten leiden dan tot een “overbrug-cao”; een cao voor minimaal 1 jaar waarin er weinig tot geen verbeteringen en ook geen verslechteringen worden afgesproken.

Voor FNV Streekvervoer en haar onderhandelingsdelegatie blijft daarbij werkgelegenheidsgarantie en maximale baanbehoud een belangrijke inzet. Dit overeenkomstig de wensen van onze leden uit onze eerdere enquête.

Omdat de kosten voor levensonderhoud ook niet zijn gedaald en omdat alle werknemers zich tijdens Corona zich vol zijn blijven inzetten voor goed Openbaar Vervoer, vindt de onderhandelingsdelegatie koopkrachtbehoud/prijsindexatie zeer belangrijk, ook al begrijpt zij dat dit een moeilijk onderhandelingspunt is voor het VWOV. Desalniettemin zou waardering, gezien de inzet van werknemers tijdens Covid-19, zeer op zijn plaats zijn.

Omdat het maken van afspraken over “eerder stoppen met werken” uit het pensioenakkoord en “eerder minder werken” van het generatiepact voor een “overbrug-cao” niet haalbaar en realistisch lijkt, zullen partijen de afspraak moeten maken om tijdens de looptijd van de cao deze belangrijke thema’s verder concreet uit te werken. Hier lijkt tussen partijen overeenstemming over te zijn.

Hoe verder:

De volgende onderhandelingsdatum is vastgesteld op 5 november 2020. In de tussentijd zal het VWOV overleg voeren met de bij haar aangesloten OV-bedrijven om te bespreken of we kunnen komen tot een fatsoenlijke “overbrug-cao”. Op 5 november zullen we verder met elkaar onderhandelen over onze inzet en het mandaat van de VWOV, met de gezamenlijke intentie om tot een resultaat te komen.

Uiteraard zullen wij jullie dan op informeren en raadplegen.

Voor vragen over deze nieuwsbrief, raadpleeg de kaderleden in jouw concessie.

We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Marco Bouma

Marijn van der Gaag
Jacques d’Hooghe
Jolien de Graaf-Bierbrauwer
Maarten Sweep
Tijs de Vries

Sub-Sectorraadsbestuur FNV Streekvervoer

Print Friendly, PDF & Email
Dit bericht is geplaatst in CAO OV, FNV. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.